KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Jak čelit populismu ve volební kampani
Zpět

Jak čelit populismu ve volební kampani

Přidáno 14. 8. 2017
Ilustrační foto
Workshop na aktuální téma, pořádaný ve spolupráci s Wilfried martens centro for European Studies a Nadací hannse Seidela. Akce přinesla porovnání zkušeností s populisty v zahraničí a u nás.
Zástupce WMCES Margherita Movarelli hovořila o  zkušenostech s přístupem populistů v médiích a kamapani. Mario Nocilini přednesl ve své prezentaci fungování populistických stran naa Slovensku. Marian Sekerák: „Populismus nelze vysvětlovat na základě sociální
a politické reality (ontická rovina), protože populismus je způsob jejího vytváření a strukturování (rovina ontologická). (…) je populismus logikou, politickým stylem, rétorikou atd., jejíž podstatou je konstrukce lidu prostřednictvím obrazu jeho nepřítele, kterým obvykle bývají elity. Populismus pak je politickou logikou, která uspořádavá sociální realitu jako rozštěpenou na dva tábory – lidu a elit, mezi kterými panuje antagonisticky vztah a veškeré požadavky či sociální pohyby jsou (anebo mají tendenci být) artikulovány prostřednictvím tohoto štěpení.“
Po obsáhlé diskusi účastníků zakončil Jan Málek z pořádající EAD.