KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Příprava kandidátů voleb do Senátu
Zpět

Příprava kandidátů voleb do Senátu

Přidáno 3. 8. 2016
Ilustrační foto
Setkání.kandidátů do senátních voleb 2017 13.července 2016. Cílem byl osobní rozvoj každého kandidáta. Před konáním semináře dostali mailem úkoly, které si měli na seminář připravit. Především šlo o SWOT analýzu kandidáta s cílem uvědomit si své silné a slabé stránky.
Na programu semináře bylo:
·         Představení kandidáta s odhalením předností a slabin
·         Práce na potlačení slabých stránek v mluveném projevu
·         Umění vnímat soupeře, řeč těla
·         Jak oslovovat voliče na ulici v kontaktní kampani
Lektor:PhDr. Vladimír Hřebíček, přednáší na Masarykově univerzitě v Brně, je lektorem manažerských dovedností a koučuje manažery velkých společností v ČR. Od devadesátých let spolupracuje s EAD na přípravě kandidátů do voleb.
Kandidáti se postupně představili a přednesli výsledky své SWOT analýzy. Poté lektor ukázal několik videí nad kerými proběhla diskuse, jak řešit své slabiny a zvýraznit své přednosti. Zdali bojovat proti něčemu nebo raději aktivizovat positivní řešení. Program kandidáta nemusí být politický, ale kandidát musí mít své vize, které vždy přednáší svým voličům. Způsoby vizualizace a programování na úspěch. Práce s hlasem a vnímání řeči těla soupeře i sebe sama.
V kontaktní kampani oslovení lidí na ulici i na mítinku. Využívání elektronických médií, zvláště webu a Facebooku. Spolupráce s populárními osobnostmi a využití jejich podpory. Lektor předal kandidátům soubor webových adres, kde mohou čerpat další inspiraci ke svému rozvoji. Dohodli se, že v případě zájmu je možné s ním konzultovat otázky související s volební kampaní.
V pauze na kávu navštívil kandidáty senátor Jiří Čunek, který jim přednesl své zkušenosti i své „specifika“ z volebních kampaní. Na závěr byli všichni přítomní pozváni předsedou Klubu Ing.Petrem Šilarem na oběd v prostorách senátní jídelny.
Cíle, které tento seminář sledoval byly naplněny. Účastníci se aktivně zapojili do programu semináře a přes omezený časový prostor dostali potřebné informace. Fakt, že seminář proběhl v reeprezentativních prostorách jejich „budoucího pracoviště“ jen zvýraznil jeho obsah.