Zpět

Dopravní konference

Přidáno 28. 9. 2016
Ilustrační foto
V pondělí 19.9.2016 uspořádala v Charitasu EAD v součinnosti s dopravní komisí konferenci, zabývající se problémy v dopravě.
Na programu konference byla tato témata:
·         IV. Železniční balíček a novinky EU v oblasti dopravy - Pavel Svoboda
·         Vysokorychlostní tratě v ČR jako součást evropské dopravní sítě - Jindřich Kušnír
·         Železniční uzel Brno - Antonín Tesařík, Jaroslav Klaška, Josef Veselý
·         Osobní železniční doprava v roce 2020 - František Bureš
·         Situace v nákladní železniční dopravě - Jiří Vencl
·         Aktuální problémy silniční dopravy - Pavel Šustr
·         Jak dál s výběrem mýta - žhavé novinky posledních dnů - David Čermák
·         Opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy - Jindřich Frič
Europoslanec a předseda právního výboru Evropského parlamentu Pavel Svoboda ocenil termín konání Dopravní konference, protože je v tomto  období stejná tématika projednávána i v Bruselu. Poté informoval o IV. Železničním balíčku a novinkách v oblasti dopravy projednávaných orgány EU.
Jindřich Kušnír, žeditel odboru drážní a vodní dopravy ministerstva dopravy ČR objasnil situaci vysokorychlostních tratí v České republice a jejich možnosti napojení na evropskou dopravní síť.
Josef Veselý a Antonín Tesařík z Jihomoravského kraje seznámili účastníky konference s problematikou železničního dopravního uzlu Brno. Pohled z PS na tento problém přednesl poslanec Jaroslav Klaška.
Specialista na železniční problematiku František Bureš ve svém vystoupení odhalil silné a slabé stránky osobní železniční dopravy v roce 2020.
Jiří Vencl z ČD Cargo seznámil konferenci se situací v nákladní železniční dopravě.
Pavel Šustr, člen Dozorčí rady SFDI hovořil o aktuální problémech silniční dopravy z pohledu státní správy.
Aktuální problémy s výběrem mýta v ČR se žhavými novinkami posledních dnů přednesl konzultant v oboru dopravy David Čermák.
Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu se věnoval opatřením ke zvýšení bezpečnosti dopravy v České republice.
Závěrečná číše vína s neformálními rozhovory lektorů s účastníky konference naplnila cíle dopravní konference, které byly stanoveny. Projednané závěry v oblasti dopravy poslouží Programové radě na jejím listopradovém zasedání při tvorbě vizí volebního programu v oblasti dopravy.